Mediáció

Irodánk segítséget nyújt a jogviták peren kívüli, tárgyalásos úton történő megoldásában is.

A MEDIÁCIÓ

Keret-kavicsA mediáció, mint a (jog)viták rendezésének alternatív módja napjainkban egyre elterjedtebb eszköze a a felek közötti vitás ügyek kölcsönös megelégedettséggel járó elintézésének. Jogszabályi alapját hazánkban a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény teremtette meg. A mediáció egy speciális konfliktuskezelési módszer, amely során a vitában érintett felek kezdeményezésére nem egy hatóság, hanem egy pártatlan szakember, a mediátor jár el. A sikeres mediáció feltételezi a felek önkéntességét, és azt az igényt, hogy a konfliktusra mielőbbi békés megoldást találjanak.

MEDIÁTOR

A mediátor a „mérleg nyelve”, közvetít a felek között, úgy, hogy mindvégig pártatlan és semleges marad, nem ítélkezik, nem dönt a felek helyett. A mediátor keretek között tartja és előremozdítja, illetve aktívan strukturálja a tárgyalási folyamatot, segíti a feleket, hogy tisztázzák a konfliktus természetét, meghatározzák érdekeiket, illetőleg olyan megoldást találjanak, amely mindkét fél számára kielégítő. A sikeres mediáció eredményeként a felek között létrejött megállapodást a mediátor magánokiratba foglalja. A mediátort a mediációs folyamat egészére nézve titoktartás kötelezi.

A MEDIÁCIÓ ELŐNYEI A PERES ELJÁRÁSSAL SZEMBENKezfogas2

  • gyors, rugalmas eljárás; alacsonyabb, jól behatárolható költségekkel jár;
  • önkéntes eljárás, a felek kölcsönös együttműködésén alapul;
  • az eljáró személyt a felek válasszák meg;
  • bizalmas, teljes titoktartás mellett történik;
  • nincs vesztes: a megállapodás csak olyan megoldást tartalmazhat, amely mindkét fél számára elfogadható.

Az iroda keretein belül mediációval dr. Pál Gabriella foglalkozik, aki az Igazságügyi Minisztérium közvetítői névjegyzékében T/002492. számon szerepel.